【Emily】陈智??o?J??青年唔信两制源于不了解内地(图)

发布 : 2021-2-26  来源 : 明报新闻网


用微信扫描二维码,分享至好友和朋友圈

陈智??o?J??中)接受恒生大学传播学院访谈节目《恒传感言》访问,话政府过去聚焦经济发展,但未有妥善处理中港融合带来?问题。左为恒大传播学院院长曹虹,右为传播学院教授赵应春。(片段截图)


【明报专讯】唔少年轻人都不满政府,又对中央、一国两制抱怀疑同不信任态度,行政会议召集人陈智思就认为,唔可以怪责年轻人对中央同一国两制不信任,因为大部分香港人都唔理解内地制度。佢接受恒生大学传播学院访谈节目《恒传感言》时话,自己同年轻人倾偈,都理解点对佢?有担忧,话一国两制行?20几年,但无几多人真系认识国家?制度,佢自己都系不断学习中。

陈智思话,当年中央设计一国两制,讲50年不变,普通香港人都会认为系50年后先再处理,从来无谂过两地融合,佢强调「变」唔系中央要打压香港,但?经济、民生融合下,政治问题唔处理就会有矛盾,而过去都系有问题时先去处理,如果无港人在台被杀案,大家都唔会讲逃犯条例,佢认为如果有矛盾先处理,如果信息传递得好,就唔会引起咁多猜疑。

政府成日叫人到内地发展,陈智思话内地市场庞大,鼓励年轻人踏出第一步了解,佢话唔一定要北上工作,都要认识内地市场,因为大湾区市场有7000万人,香港只得700多万,如果唔了解就会被边缘化。